Pogoji uporabe

 

Ti pogoji uporabe določajo pogoje, po katerih Besthoteloffers BV, KvK 56982879  (v nadaljevanju "mi," "nas" ali "naš") ponuja dostop do spletne strani in informacij.

 

1. Opredelitve

V teh pogojih uporabe:

"Informacija" se nanaša na vse informacije, ki jih najdete na spletni strani, vključno z:

 1. razpoložljivostjo hotelskih sob;

 2. cenami hotelskih sob;

 3. opisi hotelov in fotografijami;

 4. hotelsko opremo;

 5. mnenji gostov;

 6. komentarji urednikov;

"Dovoljen namen uporabe" se nanaša na primerjavo nastanitvenih cen in storitev v povezavi z urejanjem rezervacij in/ali potovanj, izključuje pa kakršno koli ponovno objavo informacij ali določenega dela informacij preko elektronskih sredstev;

"Ponudba tretje osebe" zajema blago in storitve, ki jih prodaja tretja oseba;

"Spletna stran" se nanaša na spletno stran BestHotelOffers.net.

2. Dostop do strani

Z dostopanjem do spletne strani potrjujete:

 1. da jo boste uporabljali v skladu s temi pogoji uporabe; ter

 2. jamčite, da ste stari vsaj 18 let.

3. Prepovedane dejavnosti

Ni vam dovoljeno:

 1. ustvarjati tiskane kopije, objavljati, nastopati v javnosti, posredovati javnosti ali kakor koli prirejati informacije ali določene dele informacij. Izjema je le uporaba v dovoljene namene.

 2. brez naše predhodne pisne privolitve dostopati ali spremljati informacije oziroma določene dele informacij z uporabo spletnih robotov, pajkov in drugih avtomatskih aplikacij,

 3. prekoračiti omejitve v glavah za izključitev spletnih pajkov na spletni strani ali zaobiti katere koli druge ukrepe proti preprečevanju oziroma omejevanju dostopa do spletne strani;

 4. ravnati v smeri, ki bo lahko vodila v povečanje oziroma morebitno nesorazmerno veliko povečanje obremenitve na naši infrastrukturi;

 5. poskušati prirejati, prevajati, prilagajati, urejati, povratno prevajati, obratno zbirati ali izvajati obratni inženiring na aplikacijah, uporabljenih v povezavi s spletno stranjo.

4. Nadomestilo škode

Strinjate se s tem, da nas zavarujete in varujete pred vsakršnimi stroški, terjatvami, zahtevki, obveznostmi, izgubami in škodo, povzročeno zaradi vaše uporabe informacij ali določenega dela informacij v kakršen koli namen, z izjemo uporabe v dovoljene namene.

5. Preverjanje informacij in prevzem tveganja

5.1 Preverjanje informacij

Pred sprejetjem ponudbe tretje osebe morate preveriti točnost informacij.

5.2 Prevzem tveganja

Prevzemate vso odgovornost v zvezi z vašo:

 1. za uporabo spletne strani in njenih informacij

 2. sprejemanjem in uporabo ponudb tretjih oseb.

6. Brez jamstva

Ne jamčimo:

 1. natančnost, kakovost, popolnost in zanesljivost spletne strani, njenih informacij in kakršne koli ponudbe tretje osebe;

 2. da bodo spletna stran in njene informacije vselej brez napak in virusov, da bo vselej neprekinjeno delovala ali da bo vselej varna pred nepooblaščeno uporabo oziroma računalniškimi hekerji.

 

7. Splošno

7.1 Celoten sporazum

Ti pogoji uporabe vsebujejo celoten sporazum med strankama in razveljavljajo vse predhodne stike med njima.

7.2 Spremembe pogojev

Pridržujemo si pravico do spremembe teh pogojev uporabe, ne da bi vas o tem predhodno obvestili.

7.3 Pravo in pristojnosti

Te pogoje uporabe urejajo in jih je treba razlagati v skladu z veljavnimi zakoni na Nizozemskem. V zvezi z vsemi zadevami, ki izhajajo iz teh pogojev uporabe ali se nanašajo na njih, podate izključno pristojnost sodišč Nizozemske.

hotels
Pogoji uporabe
© 2018 BestHotelOffers B.V.